Systemy

Systemy wdrożone w kancelarii:

  • Komornik SQL – system operacyjny dedykowany kancelariom komorniczym
  • e-Sąd – EPU – kompletna obsługa spraw z e-Sądu – wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej
  • Elektroniczny CEPIK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • Elektroniczne CPD – elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia danych osobowych i adresowych dłużnika
  • Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek
  • Elektroniczne KW – elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych ( gdy baza aktywna dla komorników)
  • OGNIVO – elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników
  • CEiDG – pozyskiwanie numerów PESEL na podstawie NIP, REGON
  • ARiMR – Weryfikacja majątku dłużnika zakupionego z dopłat EU