Struktura

 • MERYTORYCZNY- asesorzy i aplikanci
 • OPERACYJNY – przegląd i monitorowanie spraw egzekucyjnych
 • ROZPATRYWANIA ZBIEGÓW EGZEKUCJI – rozpatrywanie zbiegów z innymi organami (sądowymi i administracyjnymi), przygotowywanie akt sprawy do przekazania innemu organowi.
 • KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ
 • KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ
 • PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:
  tradycyjnych, elektronicznych (EPU)
 • REJESTRACJI SPRAW EGZEKUCYJNYCH
 • TERENOWY – zespoły przeprowadzające czynności terenowe w obrębie rewiru , jak i poza nim.
 • CALL CENTER – obsługa infolinii dla stron postępowania egzekucyjnego oraz innych jego uczestników
 • TECHNICZNY
 • KSIĘGOWOŚCI
 • ARCHIWUM